Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP

ZjazdZgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Termin: 11.05.2018 r., godz. 15.30. Miejsce: Dom Harcerza w Sławnie. Listę uczestników zjazdu posiadających czynne prawo wyborcze stanowi rozkaz L. 3/2018 z dnia 11.04.2018 r.

hm. Barbara Sobczak