“Moja Niepodległa” – Sławno, 25.11.2023 r.

25 listopada br. w Domu Harcerza dokonano podsumowania hufcowych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Kilkugodzinną zbiórkę gromad oraz drużyn rozpoczęto uroczystym apelem z gawędą druha Komendanta, po którym zuchy i harcerze przystąpili do gry. Jej głównym celem było sprawdzenie wiedzy z historii kraju, najbliższego regionu, a także z zakresu metodyki harcerskiej. Następnie po analizie osiągniętych wyników i gorącym posiłku, uczestnicy wzięli udział w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej. W jego trakcie zuchy, harcerze i wędrownicy prezentowali pieśni i piosenki patriotyczne, wykonywali tematyczne scenki oraz recytowali wiersze, rozwijając przy tym własne zdolności muzyczne i obycie sceniczne. Łącznie wykonano, aż dwadzieścia dwa utwory – począwszy od tych najbardziej znanych, po te samodzielnie zaaranżowane. Niewątpliwie najwięcej braw otrzymała inscenizacja wokalno-taneczna pn. „Barwy ojczyste” przygotowana przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Zdobywcy” z Ostrowca. Zachwycający i pełen emocji występ przyniósł wiele wzruszenia malującego się na twarzach zgromadzonych, wśród których byli także ich rodzice. Przegląd Piosenki Patriotycznej zakończył się wręczeniem dyplomów oraz słodkich upominków, a także podziękowaniem dla drużynowych za przygotowanie jednostek do udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu hufca. Projekt „Moja Niepodległa” zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych był dla jego odbiorów niezwykłe interesującym i pożytecznym przedsięwzięciem programowo-edukacyjnym. Pozwoliło ono ciekawie upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, odbyć żywą lekcję historii, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także w jeszcze większym stopniu zintegrować środowisko harcerskie.

hm. Jacek Błaszczyk