„DMB w Ostrowcu” – Ostrowiec, 23.02.2024 r.

„Najpiękniejsze ognisko, wokół sypią się skry. Wkoło samych przyjaciół masz, śpiewaj z nami…”. 23 lutego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w której oprócz zuchów i harcerzy z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki udział wzięli także ich rodzice, przyjaciele harcerstwa oraz inni zaproszeni goście, w tym hm. Ryszard Sobczak – komendant Hufca ZHP Sławno oraz członkowie jego władz. Podczas świeczkowiska poprowadzonego przez druhnę pwd. Aleksandrę Knop i druha phm. Marka Jarosza, swoją gawędę o znaczeniu prawdziwej przyjaźni wygłosił druh Komendant. Mówił między innym o jej znaczeniu we współczesnym świecie oraz o braterstwie, które wpisane jest w codzienną służbę zuchów, harcerzy i instruktorów. W dalszej części świątecznego spotkania kilkoro adeptów harcerskiego wtajemniczenia oficjalnie wstąpiło w szeregi ZHP, składając obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie. W czasie zbiórki nie zapomniano również o zbliżających się Imieninach Zucha, gdyż „Raz na cztery lata, zuch jest pępkiem świata!”. Z tej okazji dla zuchów i ich drużynowej druhny Grażyny były życzenia, kwiaty, upominki i tort Przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, miło spędzono czas na rozmowach i wspomnieniach. W późnych godzinach wieczornych zuchy oraz harcerze pasali i bawili się w różnorodne gry ruchowe, ciesząc się z mile spędzonego dnia – Dnia Myśli Braterskiej.

pwd. Grażyna Jarosz