Harcerski Start 2023 – Sławno, 29.09.2023 r.

Tradycyjnie już w ostatni piątek września zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Sławno zainaugurowali kolejny rok harcerskiej służby. Zbiórkę rozpoczęto apelem na placu ks. Kardynała Wyszyńskiego, złożeniem meldunku oraz odczytaniem rozkazu specjalnego komendanta hufca. W tym okolicznościowym dokumencie druh Ryszard Sobczak podziękował wszystkim nie tylko za udział w spotkaniu, ale przede wszystkim za zaangażowanie w krzewieniu idei skautowych i pracę służącą rozwojowi hufca oraz całego Związku Harcerstwa Polskiego. Wyraził również swoją wdzięczność za wspieranie go w okresie mijającej kadencji – już 6 października obradować będzie 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno, który dokona wyboru nowych władz. Życzył także, by następny rok był równie udany, jak miniony, a nawet lepszy i bogatszy w wydarzenia niosące radość i przynoszące sukcesy na wielu płaszczyznach. Następnie w asyście funkcjonariuszy policji przemaszerowano na cmentarz pod obelisk upamiętniający Harcerzy – obrońców Grodna w 1939 r., gdzie wysłuchano gawędy i złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono biało-czerwone znicze jako symbol pamięci o bohaterach sprzed osiemdziesięciu czterech lat i wszystkim pozostałym ofiarom wojennych konfliktów. Kolejny punkt inauguracyjnej zbiórki odbył się w Domu Harcerza, gdzie jej uczestników zaproszono na poczęstunek, czyli przepyszną grochówkę przygotowaną przez szefową kuchni hufcowej bazy obozowej w Jarosławcu. Znalazł się także czas na rozmowy w gronie instruktorskim o sprawach bieżących i planach na przyszłość. Z kolei zuchy i harcerze mogli wysłuchać mini koncertu w wykonaniu druha Mariusza Iwko z 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z Darłowa. Projekt pn. „W harcerskim kręgu” już jako siedemnasty w tym roku został zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Skautowych i Harcerskich, i został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Komenda Hufca ZHP pragnie serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie za pomoc w zabezpieczeniu trasy przemarszów, a wszystkim członkom jednostek organizacyjnych życzyć owocnej służby.

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność gromad, drużyn i kręgów, a także zespołów instruktorskich na terenie miasta Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino oraz Malechowo. Na dziś liczy blisko 220 członków, a władzę sprawują: hm. Ryszard Sobczak – komendant hufca, hm. Danuta Sikora – zastępczyni ds. kształcenia, phm. Marek Jarosz – zastępca ds. programu, pwd. Dorota Jeż – skarbniczka hufca oraz hm. Jacek Błaszczyk – szef biura. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: hm. Halina Stasiak – przewodnicząca, hm. Janina Kolańska – wiceprzewodnicząca oraz hm. Maria Szewczyk i phm. Zofia Michałowska. Swoje cele statutowe wypełnia również poprzez organizację letniego wypoczynku w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu.

hm. Jacek Błaszczyk