Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie Uchwałą nr 2/2023 z dnia 26.08.2023 r. w oparciu o Statut ZHP oraz Uchwałę Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP zwołuje na dzień 6 października 2023 r. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno. Lista uczestników zjazdu z czynnym prawem wyborczym została zamieszczona w rozkazie Komendanta Hufca ZHP Sławno L. 7/2023 z dnia 6 września 2023 r. Miejsce zjazdu: Dom Harcerza w Sławnie, ul. Chopina 11. Godzina rozpoczęcia: 15.30.