Podsumowanie jubileuszu harcerstwa – Sławno 09.12.2010