Przyrzeczenie 5 WŚDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa – Jarosławiec 23.11.2008