X Złaz Seniorów Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – 11-14.09.2008