Staram się być lepszy … – SP Nr 3 w Slawnie 15.01.2008