Zlot Drużyn z okazji 50-lecia Hufca ZHP im. WOP w Sławnie Jarosławiec 28-29.09.2007