Kontakt

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Komenda Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

ul. Chopina 11, 76-100 Sławno
tel. (+48) 59 810 75 88
slawno@zhp.pl, skarbnik@slawno.zhp.pl

 

Konto PKO BP: 14 1020 4681 0000 1602 0003 5287
NIP 851-30-100-25
REGON 320356373

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000278582

Biuro Komendy Hufca ZHP czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00