Wiosenny Złaz Zuchowy w Staniewicach – 18-19.05.2007