Warsztaty opiekunów prób na stopnie instruktorskie – Sławno 28.04.2007