Skład Komendy

hm. Barbara Sobczak – komendant Hufca ZHP Sławno
hm. Anna Cichawa – z-ca komendanta ds. Programowych
hm. Ryszard Sobczak – z-ca komendanta ds. Kształceniowych
phm. Barbara Wiech – skarbnik Hufca ZHP Sławno
hm. Jacek Błaszczyk – szef Biura Komendy Hufca ZHP Sławno

Dyżury członków KH ZHP

Poniedziałek 12.00-13.00 phm. Barbara Wiech skarbnik hufca
Wtorek 11.00-13.00 hm. Barbara Sobczak komendant hufca
Środa 10.00-12.00 hm. Anna Cichawa z-ca komendanta hufca
Czwartek 10.00-12.00 hm. Helena Zawada przewodnicząca KSI
Piątek 11.00-12.00 hm. Ryszard Sobczak z-ca komendanta hufca