Skład Komendy

hm. Barbara Sobczak – komendant Hufca ZHP Sławno
hm. Danuta Sikora – z-ca komendanta ds. Programowych
hm. Ryszard Sobczak – z-ca komendanta ds. Kształceniowych
Dorota Jeż – skarbnik Hufca ZHP Sławno
hm. Jacek Błaszczyk – szef Biura Komendy Hufca ZHP Sławno

Dyżury członków KH ZHP

Poniedziałek 15.00-16.00 Dorota Jeż
skarbnik hufca
Wtorek 11.00-13.00 hm. Barbara Sobczak komendant hufca
Środa 10.00-12.00 hm. Danuta Sikora
z-ca komendanta hufca
Czwartek 10.00-12.00 hm. Helena Zawada przewodnicząca KSI
Piątek 11.00-12.00 hm. Ryszard Sobczak z-ca komendanta hufca