Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – Sławno 20.XII.2006