Zlot reprezentacji hufca na Kielce 2007 – Sławno 1-2.XII.2006