W harcerskim kręgu – Sławno, 30.09.2022 r.

30 września br. gromady, drużyny i kręgi instruktorskie Hufca ZHP Sławno zainaugurowały kolejny rok harcerskiej służby. Uroczysta zbiórka odbyła się na placu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rozpoczęto ją apelem, podczas którego złożono meldunek o gotowości do pracy w nowym roku szkolnym i odczytano okolicznościowy rozkaz specjalny Komendanta Hufca. Po czym druh hm. Ryszard Sobczak wygłosił gawędę, dziękując wszystkim za ogromne zaangażowanie w realizację zadań programowo-kształceniowych, podejmowanie przez jednostki różnorodnych działań służących ich rozwojowi oraz za ofiarną służbę w czasie sytuacji kryzysowych, w tym pomoc ofiarom zbrojnego konfliktu w Ukrainie. Druh Komendant przekazał także w imieniu byłej komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP hm. Elizy Gilewskiej listy gratulacyjne, w których dziękuję ona szczególnie drużynowym za codzienny trud w pracy wychowawczej. Z kolei w imieniu nowych władz chorągwi i druhny hm. Dagmary Korbel-Gołąb – obecnej komendantki życzenia w wytrwałości w zmienianiu siebie i świata. Następnie uczestnicy zbiórki przemaszerowali na cmentarz komunalny, gdzie w asyście pocztu sztandarowego oraz warty honorowej pod obeliskiem upamiętniającym poległych i pomordowanych w 1939 r. harcerzy – obrońców Grodna złożono wiązankę kwiatów jako symbol pamięci o bohaterach sprzed osiemdziesięciu trzech lat, a także wyraz solidarności z ofiarami bestialskiej napaści na naszych wschodnich sąsiadów. Po ceremonii zuchy i harcerze udali się do Domu Harcerza na podsumowanie zbiórki i ciepły posiłek w postaci pysznej grochówki. „W harcerskim kręgu” to szesnasty już projekt wychowawczy Hufca ZHP Sławno zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Jego podstawowym założeniem oprócz inauguracji roku harcerskiego, było zachęcenie zuchów, harcerzy i instruktorów do upowszechniania oraz pielęgnowania dziedzictwa harcerskiego, a także promowanie służby i działań członków ZHP wśród lokalnej społeczności, a przy okazji również integracja jednostek funkcjonujących w różnych miejscowościach sławieńskiego powiatu. Komenda hufca pragnie serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie za pomoc w zabezpieczeniu trasy przemarszów.

hm. Jacek Błaszczyk