„Nasze działania” – 04.04.2022 r.

Kwiecień, to miesiąc, w którym nasze jednostki realizują zadania związane z hufcową propozycją pn. „Historia i obrzędowość”, ale także skupiają się na własnych przedsięwzięciach. Celem pierwszego działania jest przybliżenie członkom drużyn i społeczności szkolnej wybitnych postaci, które za sprawą ich życiowych osiągnięć stali się patronami tychże drużyn. Jako pierwsze swoje relacje złożyły 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca – ich bohaterowie to Jerzy Kukuczka i Mikołaj Kopernik oraz 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska w Postominie nosząca imię ppor. Emilii Gierczak. Zuchy i harcerze wykonywali plakaty, rozwiązywali kwizy tematyczne, poszukiwali wiadomości podczas gry terenowej i przygotowali montaż słowno-muzyczny. Natomiast 4. Drużyna Wędrownicza „Haidowie” i 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” ze Sławna wykonały dwa projekty służące wyrabianiu wśród młodzieży zaradności życiowej poprzez samodzielne przygotowywanie posiłków w terenie, naukę posługiwania się sprzętem turystycznym i survivalowym („Kuchnia polowa Haidów”) oraz doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zdobywaniu wiedzy niezbędnej do racjonalnego zachowania się w obliczu zagrożeń występujących na zbiórkach („Pierwsza pomoc u Drzewian”).

hm. Jacek Błaszczyk