„HarcSport 2022” – Sławno, 25.03.2022 r.

Upowszechnianie wśród zuchów i harcerzy kultury fizycznej oraz różnego rodzaju dyscyplin sportowych i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu to podstawowe założenia prowadzonego już od wielu lat turnieju sportowego Hufca ZHP Sławno. Po przerwie spowodowanej pandemią udało się ponownie zorganizować to niezwykle pożyteczne przedsięwzięcie, w którym udział wzięły czteroosobowe patrole gromad zuchowych, drużyn harcerskich i starszoharcerskich. 25 marca w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie w szranki o miano harcerskich mistrzów sportu stanęło osiem zespołów z Ostrowca, Kopnicy oraz ze Sławna. Turniej zainaugurowano apelem, a następnie po przypomnieniu regulaminu zawodów i zasad bezpieczeństwa, przystąpiono do rozgrywek poprowadzonych przez panią Martę Stępień – nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2. Ciekawe i różnorodne konkurencje, pełna emocji pozytywna rywalizacja oraz entuzjastyczny doping drużynowych… Tak w skrócie można opisać przebieg tegorocznego HarcSport-u, którego zwycięzcami w najliczniejszej kategorii gromad zuchowych zostały reprezentacje: 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy – zespół drugi (drużynowa phm. Anida Krawiecka) – I miejsce, 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca – zespół pierwszy (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz) – II miejsce, zespół drugi 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca – III miejsce i 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy (zespół pierwszy) – IV miejsce. W pionie drużyn harcerskich triumfowały kolejno patrole: 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca (drużynowy phm. Marek Jarosz) i 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna (drużynowy phm. Michał Fleran). Z kolei w grupie harcerzy starszych na najwyższym podium stanęli członkowie 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca, pokonując swoich kolegów z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”. Gratulacje! Mistrzów uhonorowano okazałymi pucharami oraz okolicznościowymi dyplomami, a po ceremonii wręczenia trofeów wszystkich zaproszono na posiłek. Komenda Hufca ZHP Sławno pragnie podziękować drużynowym za przygotowanie młodych adeptów sportu, patrolowi 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” w Sławnie za pełnienie służby podczas imprezy, a także sędzinie zawodów pani Marcie, panu Krzysztofowi Kowalczykowi – dyrektorowi miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Anecie Świątek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz członkom 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie za pomoc w realizacji udanego projektu.

hm. Jacek Błaszczyk