Harcerska Brygada Ratownicza – Sławno, 07.05.2020 r.

Na początku maja swoją działalność rozpoczęła Harcerska Brygada Ratownicza Hufca ZHP Sławno. To zespół młodych ludzi – harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, których zadaniem będzie przede wszystkim rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy związanej z pierwszą pomocą oraz zdrowym i higienicznym trybem życia. W pierwszej kolejności członkowie grupy będą podnosić i zdobywać własne kwalifikacje, aby w przyszłości prowadzić wśród członków gromad oraz drużyn różnego rodzaju formy kształceniowe związane z pierwszą pomocą. HBR jako cel swojego działania przyjął także promocję ochrony zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa, a także rozwijanie współpracy ze służbami mundurowymi, samorządami, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami w zakresie zwiększania bezpieczeństwa podczas imprez i lokalnych wydarzeń. Służba w Harcerskiej Brygadzie Ratowniczej oparta jest o zasady wolontariatu, pełnić ją mogą osoby, które ukończyły szesnasty rok życia i są członkami ZHP z przydziałem do Hufca Sławno. Zespół liczy obecnie ośmiu działaczy – członków 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie. Funkcję szefa HBR sprawuje samarytanka Oliwia Mutka, natomiast funkcję zastępcy do spraw kształcenia – pwd. Michał Fleran. Pierwsza zbiórka zespołu, w zależności od obecnie panującej sytuacji, zaplanowana jest na miesiąc czerwiec. Wtedy też członkowie – założyciele zatwierdzą Statut oraz przyjmą szczegółowy plan działania.

hm. Jacek Błaszczyk