Wędrujemy po powiecie

Od wielu lat w kwietniu drużyny harcerskie uczestniczyły w miejskiej grze terenowej pn. „Sławno – moje miasto”. Obecnie, nasza wędrówka będzie wyłącznie wirtualna. Jednak przy odrobinie wyobraźni, również i ta forma spełni swój podstawy cel – pokaże najciekawsze miejsca, w których żyjemy i działamy. Tym razem powędrujemy po całym powiecie sławieńskim i to Wy będziecie naszymi przewodnikami. Zadaniem harcerzy jest wytyczenie trasy, gdzie miejsce startu to miejscowość, w której działa Wasza drużyna, metą – Dom Harcerza w Sławnie. Szlak musi przebiegać przez wszystkie miejskie oraz wiejskie gminy i w każdej z nich musicie zaznaczyć przynajmniej jedno miejsce, zabytek, obiekt, itp., które chcielibyście z uwagi na jego atrakcyjność polecić zwiedzającym. Opiszcie je w kilku zdaniach. Do wykonania zadania użyjcie załączonej mapki (wiadomość e-mail) lub opracujcie własną. Wędrować po powiecie można indywidualnie lub wspólnie, jako zastęp, cała drużyna. Nie zapomnijcie również o sprawnościach, które moglibyście zdobyć realizując naszą propozycję. Na grafiki wraz opisem ciekawych miejsc nadmorskiego powiatu czekamy do końca kwietnia.

hm. Jacek Błaszczyk