Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku. Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca. Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie. Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/ oraz na stronie www.zhp.pl/koronawirus.

Komenda Hufca ZHP Sławno