DMB: święto przyjaźni – Sławno, 21.02.2020 r.

Obchodzony 22. lutego Dzień Myśli Braterskiej, czyli dzień, w którym harcerze oraz skauci na całym świecie celebrują wyjątkowe święto jedności i braterstwa, a także obchodzą rocznicę urodzin założycieli skautingu – Roberta i Olave Baden-Powellów, dzięki którym młodzież i dorośli skupieni wokół skautowej lilijki, od ponad stu lat szerzą ideę braterstwa i wspierają się w zdobywaniu nowych umiejętności. Jednak nie o celebrację tu chodzi, lecz o symboliczne ukazanie takiego zwykłego, ludzkiego gestu przyjaźni wobec drugiego człowieka. Dlatego tak ważnym jest by właśnie tego dnia słać sobie życzenia, spotykać się i dzielić radością. Podobnie, jak działo się to podczas spotkania instruktorów Hufca Sławno, zorganizowanej w przeddzień światowego DMB. Uroczystą zbiórkę tradycyjnie rozpoczęto odczytaniem rozkazu specjalnego oraz tematyczną gawędą druha Komendanta hm. Ryszarda Sobczaka, w której nawiązał on między innymi do słów wypowiedzianych podczas Jamboree przez Roberta Baden-Powell’a: „Wszyscy jesteśmy braćmi i nie mamy zwyczaju spierać się ze sobą, czy walczyć ani nawet przyganiać sobie nawzajem”. „Bo właśnie czym byłby ruch skautowy i nasze harcerstwo, gdyby nie idea braterstwa i szerokorozumianej wspólnoty opartych na wzajemnym zrozumieniu, tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka?”. To pytanie pozostawił otwarte, gdyż odpowiedź na nie jest znana nam wszystkim, szczególnie harcerskim wychowawcom, do których zwrócił się w dalszej części zbiórki i podziękował za ich społeczną, pełną oddania pracę z dziećmi i młodzieżą. Wszystkim wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne, po czym wicestarosta sławieński pan Andrzej Protasewicz wraz z druhem Ryszardem uhonorowali hm. Albinę Dykas – komendantkę II Kręgu Instruktorskiego „Wiarusy” w Sławnie pamiątkowym grawertonem. To specjalne wyróżnienie nadane przez Komendę Hufca ZHP Sławno stanowi wyraz uznania dla wieloletniego zaangażowania druhny Dykas w służbę instruktorską ZHP i jej niezwykłą sumienność oraz pielęgnowanie tradycji harcerskich. Następnie, po raz osiemnasty już w historii, przystąpiono do ceremonii przyznania najwyższego honorowego wyróżnienia Hufca – tytułu „Instruktor Roku”. Na wniosek Kapituły Odznaczeń, Komendant Hufca ZHP Sławno podjął decyzję o nagrodzeniu tym zaszczytnym tytułem hm. Jacka Błaszczyka – komendanta 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz szefa Zespołu Promocji i Informacji. Wręczenia okazałego rytografu dokonali hm. Ryszard Sobczak oraz pan Andrzej Protasewicz. Kończąc piątkowe obchody święta przyjaźni, druhna hm. Danuta Sikora – zastępczyni Komendanta Hufca Sławno podsumowała konkurs plastyczny dla gromad i drużyn pn. „Kartka na DMB”. Jego laureatami zostały: 1. Gromada Zuchowa z Malechowa, 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” ze Sławna, 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 8. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf” ze Staniewic, 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” ze Sławna, 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina, 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca oraz 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. Zbiórkę upamiętniającą Naczelnych Skautów Świata zakończono wręczeniem drużynowym gromad zuchowych dyplomów Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z okazji zbliżających się Imienin Zucha oraz kręgiem przyjaźni i zawołaniem „Czuwaj!”. Gdyż „czuwaj to znaczy wytęż wzrok, abyś się czuł bezpieczny, by twych poczynań każdy krok był mądry i skuteczny. Czuwaj to znaczy wpośród dróg i zmiennych dni żywota, aby przy tobie były wciąż Ojczyzna, nauka, cnota”.

hm. Jacek Błaszczyk