Nasze dziedzictwo w kolędach – Sławno, 17.01.2020 r.

W styczniowe popołudnie 18.01.2020 roku na wspólnym kolędowaniu spotkali się II IKS „Wiarusy” i VII KI „Sami Swoi”. Od wielu lat te uroczyste zbiórki przygotowują seniorzy kręgu „Wiarusy”. Za każdym razem jest to niepowtarzalne przeżycie, mocno związane ze szczególną bożonarodzeniową atmosferą. W tym roku myślą przewodnią spotkania było podkreślenie tego, że my jako chrześcijanie, Polacy odpowiadamy za nasze dziedzictwo kulturowe. To my tworzymy historię i właśnie my winniśmy kultywować między innymi śpiew kolędowy, a nasze dzieci i wnuki będą przekazywać tę tradycję następnym pokoleniom. Nasze piękne kolędy i pastorałki rozbrzmiewają od XV wieku, kiedy to datuje się najstarsza polska kolęda z 1424 roku i zaczyna się od słów „Zdrow bądź królu anjelski”. Wzrost popularności kolęd nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku. Od tego czasu w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek. Gospodarze spotkania – IKS „Wiarusy” – przygotowali na tę uroczystą zbiórkę atrakcyjny program, a całość poprowadziła komendantka Kręgu – hm. Albina Dykas. Na wstępie nakreśliła rys historyczny powstania tych szczególnych pieśni bożonarodzeniowych, ich znaczenie w naszej Ojczyźnie i naszych domach. Następnie przeprowadziła quiz polegający na odgadnięciu z trzech podanych wyrazów nazwy kolędy. W ten harcerski sposób odgadnięto i odśpiewano około 15 kolęd i pastorałek. W pięknie udekorowanej sali rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy, ich rzewna i tkliwa nuta w harmonijnym śpiewie druhen, wspieranym męskimi głosami druhów Ryszarda Sobczaka i Jacka Błaszczyka. Drugą część wieczoru przeznaczono na przypomnienie kultywowanych od wieków w naszym kraju zwyczajów i obrzędów, a żeby było ciekawiej, przeprowadzono to w formie konkursu, w którym nagrodą były orzeszki jako symbol mądrości i wiedzy, a także znak pojednania i sprawiedliwości oraz zapewnienie pomyślności i dostatku. Uczestnicy odpowiadając na pytania wzbogacali swoją wypowiedź o obserwacje, anegdoty i wspomnienia wyniesione z rodzinnych domów. W blasku świec, przy kawie, herbacie, owocach i słodyczach płynął czas wyjątkowych wzruszeń, jakich dostarcza okres Bożego Narodzenia, przebywanie w zaprzyjaźnionym gronie i wspólny śpiew. Wieczór kolęd i pastorałek zakończył się losowaniem „złotych myśli” jako wróżby lub wskazówki na 2020 rok. Oby był szczęśliwy i pomyślny dla wszystkich.

Dh. Irena Mucha