„1% OPP – Sami Swoi”

Z dniem 1. stycznia 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” rozpoczyna realizację programu grantowego na dofinansowanie działań statutowych podstawowych jednostek Hufca ZHP Sławno organizowanych w roku 2020. Do konkursu mogą przystąpić gromady oraz drużyny, których projekty zostaną wykonane zgodnie z Harcerską Metodą Wychowawczą, i które zostały właściwie zaplanowane, przeprowadzone oraz właściwie rozliczone. Termin składania wniosków upływa 10. lutego (pierwsza edycja programu) i 10. października (druga edycja programu), natomiast realizacja zadań musi nastąpić odpowiednio do czerwca i do grudnia. Łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 900 zł. Oceny wniosków dokona zespół w składzie: Komendant 7. KI „Sami Swoi”, Skarbnik Hufca oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Sławno. Regulamin programu i wzór wniosku dostępne są w aplikacji Office365 oraz na stronie Hufca w zakładce „Do pobrania”.