„Ogień pamięci” – Sławno, 02.11.2019 r.

Stoję nad Twoją mogiłą, zadumany – chylę czoło. Dziś, zamiast ogniska – znicz płonie, a na pomniku, obok Twojego imienia krzyż harcerski dumnie rozpina swe ramiona…”. Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa w pamięci żyjących. Niestety, w miarę upływu czasu, pamięć ta często ulatuje. Po tych, którzy odeszli pozostają jedynie mgliste wspomnienia i pomniki na cmentarzach. Jednak w listopadowe dni przychodzi przypomnienie, nadchodzi czas refleksji i zadumy – czas na wspomnienia o osobach, które odeszły. Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych, gromady i drużyny sławieńskiego Hufca ZHP udają się na miejscowe nekropolie, by zaopiekować się zapomnianymi i zaniedbanymi mogiłami – usunąć chwasty, zagrabić liście, ustawić stroik i symbolicznym gestem – zapaleniem znicza – przywołać pamięć o tam spoczywających. Taki zwyczaj od wielu lat towarzyszy działaniu miedzy innymi 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Również w tym roku zuchy i harcerze powędrowali na cmentarze w Cisowie i Barzowicach, aby wspólnie z wolontariuszami ze szkolnych kół „Fala Pomocy” oraz „Caritas” przygotować je do święta. W ramach hufcowej akcji „Harcerze pamiętają” – pierwszego listopada od godzin porannych do późnego południa – harcerze z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” wspólnie z funkcjonariuszami policji pełnili służbę porządkową, udzielając informacji i pomagając przy organizacji ruchu drogowego na przyległych do cmentarza komunalnego w Sławnie ulicach. Natomiast w Dzień Zaduszny – harcerscy seniorzy z kręgu „Wiarusy” udali się na cmentarze w Sławnie i Darłowie, gdzie odwiedzili kwatery instruktorów i osób, które były związane z naszym hufcem. Harcerski Ogień Pamięci zapłonął tego dnia także przy obeliskach poświęconych Żołnierzom Armii Krajowej i obrońcom Grodna w 1939 roku, na cmentarzu wojskowym – pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz na znajdujących się obok mogiłach żołnierzy, jeńców wojennych i ludności cywilnej. Tu na wieczornym capstrzyku stawili się członkowie komendy hufca, 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” i harcerze z 12. Leśnej WDH „Drzewianie”, by w świetle płonących pochodni, pozdrowić harcerskim „Czuwaj!” tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

hm. Jacek Błaszczyk