„Wyślij kartkę do Powstańca” – Kopnica, 07.10.2019 r.

50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy kolejny raz włączyła się do ogólnopolskiego projektu „BohaterOn – wyślij kartkę do Powstańca”. Podczas dwóch październikowych zbiórek zuchy i harcerze dowiedzieli się najważniejszych informacji o Powstaniu Warszawskim i udziale w nim harcerzy. Dzięki temu mogli poznać historię tamtych lat, zapoznać się z biogramami wybranych uczestników walk i samodzielnie przygotować kartki z życzeniami dla Powstańców. Zawierały one słowa podziwu, podziękowania, wyrazy szacunki oraz pozdrowienia dla jeszcze żyjących Bohaterów, którzy w 1944 roku bronili naszej stolicy. „BohaterON” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt organizowany przez warszawskie fundacje „Rosa” i „Sensoria” ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Cykl zbiórek 50. Wielopoziomowej DH został przeprowadzony w ramach praktyki edukacyjnej Hufca ZHP Sławno, realizującego Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 – NIW/ROHiS.

phm. Anida Krawiecka