„Odznaka za zasługi – Sławno, 24.09.2019 r.

24. września 2019 r. w Ratuszu odbyło się spotkanie komendanta Hufca ZHP Sławno – hm. Ryszarda Sobczaka oraz szefa biura sławieńskiej komendy ZHP z panem Krzysztofem Frankensteinem – burmistrzem Miasta Sławno. Wizyta władz komendy miała na celu podsumowanie dotychczasowej i niezwykle owocnej współpracy między Miastem Sławno a harcerskim stowarzyszeniem. Bardzo dobre relacje pozwalają wspólnie prowadzić działania służące nie tylko członkom ZHP, ale również lokalnej społeczności, czego namacalnym przejawem jest między innymi udział jednostek hufca w zabezpieczaniu organizacyjnym niemal wszystkich miejskich wydarzeniach o charakterze patriotycznym, kulturalnym oraz sportowym, a ze strony Miasta – wspieranie przedsięwzięć programowych hufca. „Wzajemne zrozumienie potrzeb i możliwości obu stron, to jeden z najważniejszych filarów, na których można budować partnerstwo i służyć innym” – tymi słowami zwrócił się do gospodarza spotkania nowo powołany komendant hufca druh Sobczak i w imieniu środowiska harcerskiego uhonorował pana Burmistrza Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno”, przyznaną decyzją Komendy Hufca z dnia 3. września br. W uroczystości, podczas której harcerskie podziękowania trafiły także do pana Rafała Szymczewskiego – szefa Promocji i Współpracy Zagranicznej Miasta Sławno, uczestniczyła również reprezentacja 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” wraz z drużynowym – pwd. Michałem Fleranem.

hm. Jacek Błaszczyk