Rozkaz L.7/2018 z dn. 27.11.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

Sławno, dn. 27.11.2018 r.

ROZKAZ L. 7/2018

Druhny i Druhowie,

za nami kulminacja obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powołania Związku Harcerstwa Polskiego. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim jednostkom organizacyjnym Hufca ZHP Sławno, zuchom, harcerzom, harcerzom starszym, wędrownikom, instruktorom i harcerskim seniorom za godne i radosne przeżywanie obu tych wydarzeń. Dziękuję za realizację własnych przedsięwzięć i udział w wielu uroczystościach szkolnych i państwowych. Wspólnie pokazaliśmy, w jaki sposób należy oddawać hołd tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz naszym poprzednikom, którzy sto lat temu, podczas zjazdu przedstawicieli wszystkich polskich organizacji skautowych w Lublinie, postanowili utworzyć Związek Harcerstwa Polskiego.

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP L. 11/2018 z dn. 31.10.2018 r.

9. Zaliczenie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym komendantkom i komendantom hufców ZHP:

– hm. Barbara Sobczak – Hufiec Sławno ZHP.

hm. Eliza Gilewska

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwale Komendy Hufca ZHP Sławno nr 3/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie przyjęcia z dniem 31.12.2018 r. rezygnacji phm. Barbary Wiech z funkcji Skarbnika Hufca ZHP i uzupełnieniu swojego składu, tj. o powołaniu na funkcję Skarbnika Hufca ZHP Sławno Doroty Jeż. Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.

2. Hufiec

2.2. Mianowanie w komendzie hufca

2.2.1. Powołuję z dniem 27.11.2018 r. phm. Barbarę Wiech w skład Kapituły Odznaczeń Hufca ZHP Sławno.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Nadaję 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie specjalność ekologiczną.

3.2.2. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej działającej w Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza w Malechowie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z dniem 27.11.2018 r. pwd. Julię Lisiecką z funkcji drużynowej 11. Drużyny Starszoharcerskiej im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie.

3.3.2. Mianuję z dniem 27.11.2018 r. pwd. Dorotę Manijak na funkcję drużynowej 11. Drużyny Starszoharcerskiej im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie.

3.3.3. Mianuję z dniem 27.11.2018 r. pwd. Julię Lisiecką na funkcję drużynowej Próbnej Gromady Zuchowej działającej w Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza w Malechowie.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 27.10.2018 r. przyjmuję przewodnika Michała Flerana w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Sławno otrzymuje druhna Agnieszka Dyrcz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały phm. Markowi Jaroszowi, pwd. Grażynie Jarosz, pwd. Sylwii Hutman, pwd. Mariuszowi Hutmanowi oraz członkom 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu za organizację IV Przeglądu Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno w dniu 26.10.2018 r.

12.2. Udzielam pochwały Instruktorskiemu Kręgowi Seniora „Wiarusy” i Kręgowi Instruktorskiemu „Sami Swoi” w Sławnie za organizację „Instruktorskich Zaduszek” w dniu 02.11.2018 r.

12.3. Udzielam pochwały phm. Markowi Jaroszowi, pwd. Grażynie Jarosz, pwd. Sylwii Hutman, pwd. Mariuszowi Hutmanowi oraz członkom 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu za organizację XVI Rajdu Niepodległości Hufca ZHP Sławno w dniach 09-10.11.2018 r.

12.4. Udzielam pochwały hm. Ryszardowi Sobczakowi, pwd. Michałowi Fleranowi oraz członkom 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie za reprezentowanie Hufca ZHP Sławno podczas uroczystości nadania sztandaru Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie w dniu 10.11.2018 r.

12..5. Udzielam pochwały 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie oraz członkom VII Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie za udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.11.2018 r.

12.6. Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego nadaję „Odznakę Stulecia” niżej wymienionym instruktorom oraz drużynowym, komendantom i członkom jednostek organizacyjnych hufca:

– hm. Michałowi Bieleckiemu,

– phm. Markowi Jaroszowi,

– pwd. Mariuszowi Hutmanowi,

– 6. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Dzieci Neptuna” w Sławnie,

– 7. Gromadzie Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu,

– 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie,

– 27. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu,

– II Instruktorskiemu Kręgowi Seniora „Wiarusy” w Sławnie.

12.7. Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego wyróżniam „Dyplomem Stulecia” następujące jednostki organizacyjne hufca:

3. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Promyki” w Pieszczu,

5. Środowiskową Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Wilki Morskie” w Smardzewie,

8. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Gryf” w Staniewicach,

11. Drużynę Starszoharcerską im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie,

13. Darłowską Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Szare Szeregi” w Darłowie,

21. Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. Aleksandra Kamińskiego w Niemicy,

25. Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie,

30. Gromadę Zuchową „Szumiące Muszelki” w Postominie,

32. Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. Józefa Wybickiego w Lejkowie,

50. Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy,

VII Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie.

12.8. Z okazji setnej rocznicy utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego nadaję „Odznakę Stulecia” niżej wymienionym przedstawicielom władz samorządowych, oświatowych i instytucji:

Januszowi Bojkowskiemu – wójtowi Gminy Postomino,

– Radosławowi Głażewskiemu – wójtowi Gminy Darłowo,

– Krzysztofowi Frankensteinowi – burmistrzowi Miasta Sławno,

– Arkadiuszowi Klimowiczowi – burmistrzowi Miasta Darłowo,

– Aleksandrze Kurek – zastępcy Wójta Gminy Postomino,

– Radosławowi Nowakowskiemu – wójtowi Gminy Malechowo,

– Ryszardowi Stachowiakowi – wójtowi Gminy Sławno,

– Rafałowi Szymczewskiemu – inspektorowi Urzędu Miejskiego w Sławnie,

– Wojciechowi Wiśniowskiemu – Staroście Sławieńskiemu,

– mł. bryg. Pawłowi Faryno – komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie,

– mł. insp. Grzegorzowi Śrekowi – komendantowi Powiatowemu Policji w Sławnie,

– ks. Leszkowi Szurkowi – proboszczowi Parafii pw. WNMP w Sławnie,

– Piotrowi Chylareckiemu – dyrektorowi Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza w Malechowie,

– Barbarze Chylewskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu,

Wiesławie Grabińskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach,

Rafałowi Kosowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy,

Grażynie Kozar – dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie,

Henrykowi Kudźmie – dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Henryka Sucharskiego w Sławnie,

Renacie Mazur – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pieszczu,

Iwonie Nowak-Gancarz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy,

Andrzejowi Protasewiczowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie,

Bogumile Roman-Struś – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Staniewicach,

Danucie Strzelczyk – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie,

Anecie Świątek – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,

Mirosławie Turczyn – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

12.9. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 11.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wójt Gminy Postomino przyznał wyróżnienia niżej wymienionym instruktorom Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino:

– pwd. Małgorzacie Banasiak,

– phm. Lilii Stolarek-Bojko,

– phm. Emilii Foryś,

druhnie Magdalenie Skrzeczkowskiej,

– phm. Annie Wegner.

12.10. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 11.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wójt Gminy Sławno przyznał wyróżnienie pwd. Annie Batorskiej.

12.11. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 11.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wójt Gminy Darłowo przyznał wyróżnienia następującym instruktorom Związku Drużyn ZHP Gminy Miasta i Gminy Darłowo: hm. Bożenie Kupracz i phm. Anidzie Rydlichowskiej.

12.12. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 11.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Burmistrz Miasta Darłowo przyznał wyróżnienie phm. Arturowi Hamerlingowi.

12.13. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 12.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Wójt Gminy Malechowo przyznał wyróżnienia niżej wymienionym instruktorom Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo:

– pwd. Annie Augustyniak-Sikorze,

– hm. Michałowi Bieleckiemu,

– pwd. Małgorzacie Cicheckiej,

– pwd. Sylwii Hutamn,

– pwd. Mariuszowi Hutmanowi,

– pwd. Grażynie Jarosz,

– phm. Markowi Jaroszowi,

– pwd. Julii Lisieckiej,

– pwd. Dorocie Manijak,

– druhnie Małgorzacie Mierzejewskiej,

– druhnie Lidii Seweryn,

– pwd. Żanecie Strzeleckiej.

12.14. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 18.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Burmistrz Miasta Sławno przyznał wyróżnienia niżej wymienionym instruktorom hufca:

hm. Jackowi Błaszczykowi,

– hm. Annie Cichawie,

– hm. Albinie Dykas,

– pwd. Michałowi Fleranowi,

– phm. Michałowi Motylowi,

– hm. Danucie Sikorze,

– hm. Ryszardowi Sobczakowi,

– hm. Halinie Stasiak,

– hm. Marii Szewczyk,

– hm. Helenie Zawadzie.

12.15. Informuję, iż na wniosek Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 18.10.2018 r. z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Burmistrz Miasta Sławno przyznał wyróżnienia niżej wymienionym instruktorom hufca:

– hm. Pawłowi Blumowi,

– phm. Zofii Michałowskiej,

– hm. Stanisławowi Poprawskiemu,

– hm. Zycie Prajsner,

– hm. Annie Sułek,

– hm. Albinie Tokarczyk,

– phm. Barbarze Wiech.

12.16. Informuję, iż z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego Burmistrz Miasta Sławno przyznał wyróżnienie hm. Barbarze Sobczak.

13. Inne

13.1. Otwieram z dniem 27.11.2018 r. próbę na naramiennik wędrowniczy pwd. Michałowi Fleranowi. Opiekunem próby mianuję hm. Danutę Sikorę.

CZUWAJ!

hm. Barbara Sobczak