Wykaz zadań i poleceń na miesiąc grudzień 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

Sławno, dn. 27.11.2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I POLECEŃ

na miesiąc

grudzień 2018 r.

zadania miesiąca:

Termin

Godzina

Nazwa zadania i miejsce realizacji

26.11

19.12

Konkurs świąteczny dla gromad i drużyn Hufca ZHP Sławno.

01.12

Sobota

10.00

Odprawa komend hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Szczecin.

04.12

Wtorek

11.00

Zbiórka Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Dom Harcerza.

07.12

Piątek

16.00

Warsztaty drużynowych i przybocznych Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno. Dom Harcerza.

11.12

Wtorek

11.00

Zbiórka Kręgu Seniora „Wiarusy”. Dom Harcerza.

17.12

Poniedziałek

11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Hufca. Dom Harcerza.

18.12

Wtorek

14.30

Odprawa komendy z udziałem przewodniczących komisji statutowych. Dom Harcerza.

18.12

Wtorek

15.00

Odprawa komendantów Związków Drużyn ZHP z udziałem komendanta kręgu seniora. Dom Harcerza.

20.12

22.12

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju – „Światło, które łączy”. Zadanie specjalne turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.

21.12

Piątek

16.00

Zbiórka wigilijna kadry instruktorskiej Hufca ZHP Sławno. Dom Harcerza.

31.12

Poniedziałek

11.00

Odprawa komendy z udziałem przewodniczących komisji statutowych. Dom Harcerza.

Terminarz:

L.p.

Nazwa zadania

1

Drużynowi – do dnia 19 grudnia złożyć prace konkursu świątecznego.

2

Drużynowi, komendanci i przewodniczący kręgów instruktorskich – do dnia 27 grudnia dokonać rozliczenia składek członkowskich za IV kw. 2018 r.