Jubileuszowe akademie – Sławno – Postomino, 11.11.2018 r.

Główne11 listopada, po zakończeniu powiatowych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, w Sali Herbowej sławieńskiego ratusza odbyła się Akademia Niepodległościowa, którą po odśpiewaniu Hymnu Polskiego, otworzył burmistrz Sławna – Pan Krzysztof Frankenstein. Następnie po historycznej prelekcji przedstawiającej drogę Polski do uzyskania niepodległości – wygłoszonej przez Pana Mirosława Kopowskiego – nauczyciela historii w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz byłego członka Komendy Hufca ZHP Sławno, drużynowego 13. Drużyny Harcerskiej im. Bohaterów Westerplatte oraz szczepowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sławnie, przystąpiono do wręczenia wyróżnień uczestnikom miejskich konkursów: plastycznego – pod tytułem „Czym jest dla Ciebie Niepodległość?” i historycznego – pod hasłem „Niepodległa 2018”. Jednak szczególnie ważnym punktem niedzielnej uroczystości było upamiętnienie przez Miasto Sławno jubileuszu stulecia powołania Związku Harcerstwa Polskiego. Z tej okazji krótką charakterystykę działalności Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w oparciu o prezentację multimedialną przygotowaną przez pwd. Michała Flerana przedstawił hm. Ryszard Sobczak – zastępca Komendanta Hufca ZHP. Doceniając działalność sławieńskiego Hufca ZHP Pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Pani Edyta Szczygielska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie wręczyli okolicznościowe grawertony i dyplomy instruktorom, którzy swoim zaangażowaniem i sumienną pracą przyczynili się do rozwoju Hufca. Pamiątkowymi grawertonami uhonorowano: hm. Jacka Błaszczyka, hm. Annę Cichawę, hm. Albinę Dykas,  pwd. Michała Flerana, phm. Michała Motyla, hm. Danutę Sikorę, hm. Barbarę Sobczak, hm. Ryszarda Sobczaka, hm. Halinę Stasiak, hm. Marię Szewczyk i hm. Helenę Zawadę. Jubileuszowe dyplomy otrzymali: hm. Paweł Blum, phm. Zofia Michałowska, hm. Stanisław Poprawski, hm. Zyta Prajsner, hm. Anna Sułek, phm. Barbara Wiech oraz hm. Albina Tokarczyk. Z kolei Komenda Hufca ZHP im. WOP postanowiła wyróżnić Burmistrza Miasta Sławno oraz Pana Rafała Szymczewskiego – inspektora ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie „Odznakami Stulecia”, przyznanymi za okazywaną pomoc, niezwykłą przychylność i doskonałą współpracę ze środowiskiem harcerskim. Akademię Niepodległościową zakończono występami artystycznymi uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, którzy wspólnie zaśpiewali patriotyczne piosenki i zatańczyli Poloneza. W równie przemiłej i świątecznej atmosferze przebiegała sesja Rady Gminy Postomino. Także podczas tej uroczystości, 11 listopada, nie zapomniano o jubileuszu ZHP i harcerskich instruktorach, którzy swoją postawą i społeczną służbą wspierają rozwój małych Ojczyzn. Pamiątkowymi medalami oraz rzeczowymi nagrodami wyróżniono: pwd. Małgorzatę Banasiak, phm. Lilię Stolarek-Bojko, phm. Emilię Foryś, druhnę Magdalenę Skrzeczkowską oraz phm. Annę Wegner. Decyzją Komendy Hufca ZHP Sławno „Odznaką Stulecia” uhonorowano Pana Janusza Bojkowskiego – wójta Gminy Postomino i Panią Aleksandrę Kurek – zastępcę Wójta Gminy Postomino.

hm. Jacek Błaszczyk