Święto Niepodległej – Sławno, 11.11.2018 r.

GłówneRadośnie i patriotyczne obchodziliśmy ten wyjątkowy jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Suwerennej Polski, w historię której również od stu lat swoim obywatelskim wychowaniem i radosnym patriotyzmem wpisuje się Związek Harcerstwa Polskiego. To niezwykłe święto czciliśmy na wiele sposobów. Gromady i drużyny organizowały w swoich środowiskach wiele przedsięwzięć patriotycznych – zbiórki tematyczne, świeczkowiska, apele szkolne i klasowe, spotkania z kombatantami, odwiedzanie miejsc upamiętniających dzieje walk o wolność i niepodległość. Zuchy i harcerze realizowali także propozycje programowe: Głównej Kwatery ZHP – „Drużyna Niepodległości”, w której nasz hufiec reprezentowała 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy i Hufca ZHP Sławno – „Odznaka Stulecia”, którą zdobyły następujące jednostki: 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie, 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika z Ostrowca, 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” działająca przy Domu Harcerza w Sławnie, 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” ze Sławna. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości to także udział środowiska harcerskiego w obchodach zorganizowanych przez władze samorządowe. W Sławnie dzień 11 listopada rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której mieszkańcy miasta i powiatu w asyście Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej oraz pocztów sztandarowych udali się na cmentarz komunalny, gdzie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy odśpiewano hymn i odczytano Apel Poległych, a następnie złożono kwiaty i zapalono biało-czerwone znicze. W uroczystości, którą poprowadził hm. Ryszard Sobczak, wzięli udział członkowie Komendy Hufca ZHP Sławno oraz VII Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Wartę honorową oraz poczty sztandarowe hufca i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sławnie wystawiła 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie”.

hm. Jacek Błaszczyk