„Skauting plus niepodległość” – Kopnica, 19.10.2018 r.

Główne11 listopada 1918 roku – po 123 latach niewoli – Polska odzyskała niepodległość. Dziesięć dni wcześniej, w nocy z 1 na 2 listopada 1918 roku w Lublinie, organizacje harcerskie i skautowe działające w trzech zaborach podjęły uchwałę o połączeniu polskich organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy, aby uczcić obie setne rocznice przypadające w 2018 roku, przystąpiła do realizacji zadań z propozycji programowej Głównej Kwatery ZHP „Drużyna niepodległości”. Cykl zbiórek, podczas których zuchy i harcerze poszerzą swoją wiedzę historyczną o Polsce oraz ZHP, umocnią postawy patriotyczne oraz szacunek do symboli i tradycji narodowych, rozpoczęliśmy w dniu 21 września 2018 r. od wykonania plakatów informujących o Wielkich Jubileuszach. Na kolejną zbiórkę, która odbyła się 19 października 2018 r., zaprosiliśmy zastępcę Komendanta Hufca ZHP w Sławnie, hm. Ryszarda Sobczaka. Druh Komendant opowiedział nam o narodzinach skautingu i harcerstwa, a także przybliżył sylwetki i dokonania Roberta Baden–Powell’a, Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz Aleksandra Kamińskiego. Mówił o poświęceniu, z jakim harcerze z Szarych Szeregów walczyli o wolną Polskę podczas II wojny światowej. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czym jest patriotyzm i jak dzisiaj pielęgnować tę najwyższą cnotę?

phm. Anida Rydlichowska