Chorągwiane warsztaty metodyczne – Szczecin, 06-07.10.2018 r.

Warsztaty DrzewianW dniach 06-07.10.2018 r. funkcyjni 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna wraz z drużynowym wzięli udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych przez Referat Harcerski Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie. Weekendowe zajęcia poświęcone były niezwykle ciekawej formie aktywności, jaką w tej grupie wiekowej jest gra – czyli wszelkie działania pozwalające na przyswajanie technik harcerskich w podstawowym zakresie, nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, praca w zespołach oraz towarzyszące temu współzawodnictwo. Bogaty program warsztatów, sposób ich prowadzenia oraz możliwość skorzystania z doświadczeń i sprawdzonych już pomysłów innych drużyn chorągwi, pozwoliły nam nabyć umiejętności, które z pewnością wprowadzimy do repertuaru metodycznego „Drzewian”. Z zainteresowaniem przyswajaliśmy wiedzę z zakresu autoprezentacji drużyny w środkach przekazu, a także uczyliśmy się sposobów wykorzystywania na potrzeby własne ogólnodostępnych propozycji programowych. Dzięki szkoleniu poszerzyliśmy również swoją wiedzę w kwestii efektywniejszego planowania codziennej pracy drużyny i zastępów oraz urozmaicenia form zdobywania stopni i sprawności. 

pwd. Michał Fleran HO