Zbiórka opłatkowa – Sławno, dn. 21.12.2017 r.

SONY DSC21 grudnia w Domu Harcerza odbyła się tradycyjna zbiórka opłatkowa instruktorów Hufca ZHP Sławno, którą poprzedziła akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zorganizowana przez polskich harcerzy pod hasłem „W Tobie jest światło”. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli członkowie komendy, kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz instruktorzy z Korlina, Ostrowca i Sławna. Udział w nim wziął także ks. Leszek Szurek – proboszcz parafii pw. WNMP w Sławnie, który wspólnie z druhną Komendant i druhem hm. Ryszardem Sobczakiem złożył uczestnikom, a na ich ręce – wszystkim zuchom i harcerzom – najlepsze życzenia świąteczne i podziękował za pielęgnowanie wspaniałej tradycji organizacji spotkań opłatkowych. Niewątpliwie wzruszającym akcentem bożonarodzeniowej zbiórki było przedstawienie świątecznego opowiadania druhny Rozalii Walasek z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy – laureatki pierwszego miejsca w grudniowym konkursie literackim. Druhna Rozalka swoją pracę zatytułowała „Ziarenko piasku” i zawarła w niej istotę tych najpiękniejszych świąt oraz potrzebę otwierania się na drugiego człowieka, odnajdywania radości z dzielenia się „sobą”. Zbiórkę zakończono wspólnym kolędowaniem i poczęstunkiem.

hm. Jacek Błaszczyk

Ten wpis został opublikowany w Imprezy. Dodaj do zakładek Link.