Ogólnopolski Dzień Seniora – Sławno, dn. 14.11.2017 r.

Główne14 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Komenda Hufca ZHP im. WOP w Sławnie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zorganizowała z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora zbiórkę kręgów instruktorskich ZHP „Wiarusy” oraz „Sami Swoi”. Spotkanie miało na celu uświadamianie problemów osób starszych i wskazanie barier, jakie napotykają na swojej drodze. Dotyczy to zarówno barier wiekowych, ale także sprawnościowych i zdrowotnych. Dodatkowo ludzie starsi bardzo często wykluczeni są cyfrowo lub ekonomicznie z wielu dziedzin naszego życia, mimo że osoby starsze są w społeczeństwie niezwykle ważne – to one przekazują młodszym pokoleniom swoją mądrość, a ukochana babcia czy dziadek to dla wnucząt najlepszy przyjaciel i nauczyciel. Zbiórkę rozpoczęła komendant Hufca ZHP Sławno hm. Barbara Sobczak, która powitała uczestników prelekcji poprowadzonej przez młodszego asystenta Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia sławieńskiej PSSE panią Magdalenę Skrzeczkowską. Głównym tematem, jaki został poruszony było zdrowe odżywianie – jeden z podstawowych warunków do normalnego i sprawnego funkcjonowania w ciągu dnia, a także znaczenia aktywności fizycznej mającej niewyobrażalny wpływ na naszą kondycję psychofizyczną i zdrowotną. Zainteresowani mogli skorzystać z pomiaru smokerlyzerem – urządzeniem do wykonania analizy stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, glukometrem służącym do pomiaru glukozy we krwi, ciśnieniomierzem, a także użyć narkogogli, które symulują skutki między innymi przedawkowania leków. To ciekawe spotkanie przyniosło również inny wymierny efekt: pozwoliło zwrócić uwagę na niezwykle istotny fakt – jak ważne w naszym życiu, szczególnie u ludzi starszych, jest przebywanie wśród grona zaprzyjaźnionych ze sobą osób. Gdyż to w najprostszy sposób pozwala na zachowanie aktywności i dobrego samopoczucia. Komenda Hufca ZHP pragnie serdecznie podziękować pani Magdzie Skrzeczkowskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Urzędowi Miasta Sławno za współorganizację spotkania.

hm. Jacek Błaszczyk

Ten wpis został opublikowany w Imprezy. Dodaj do zakładek Link.