Rozkaz L.5/2017 z dn. 12.07.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

Sławno, dn. 12.07.2017 r.

ROZKAZ L. 5/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwale nr 2/2017 Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 12.07.2017 r. w sprawie wyróżnienia jednostek organizacyjnych – zwycięzców turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję, iż tytuł „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” w roku harcerskim 2016/2017 zdobyły następujące jednostki organizacyjne:

- 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie – drużynowa Anna Batorska,

- 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy – drużynowa phm. Anida Rydlichowska,

- 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie – drużynowa phm. Anna Wegner,

- 30. Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie – drużynowa phm. Lilia Stolarek-Bojko,

- 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu – drużynowa Sylwia Hutman,

- 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu – drużynowa pwd. Grażyna Jarosz.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komendy kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 19.06.2017 r. Sztab X Zlotu Hufca ZHP Sławno zorganizowanego w dniach 16-18.06.2017 r. w następującym składzie:

- hm. Anna Cichawa – szef Sztabu,

- hm. Jacek Błaszczyk,

- hm. Ryszard Sobczak,

- hm. Helena Zawada.

Dziękuję druhnom i druhom za rzetelne wypełnienie powierzonych obowiązków.

9. Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Sławno uzyskuje HO Michał Fleran.

CZUWAJ!

hm. Barbara Sobczak