Rozkaz L.4/2017 z dn. 30.05.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

Sławno, dn. 30.05.2017 r.

ROZKAZ L. 4/2017

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komendy kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 30.05.2017 r. Sztab hufcowych koordynatorów obchodów jubileuszu 700-lecia Miasta Sławno:

- hm. Jacek Błaszczyk – koordynator XXI Biegu Święców,

- hm. Ryszard Sobczak – koordynator obchodów głównych jubileuszu,

- hm. Jadwiga Gaweł – koordynator miejskiej gry terenowej,

- phm. Marek Jarosz – koordynator 49. Festiwalu Orkiestr Dętych.

Dziękuję druhnie i druhom za rzetelne wypełnienie powierzonych obowiązków.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję hm. Ryszarda Sobczaka na funkcję komendanta Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu w terminie 26.06-23.08.2017 r.

6.1.2. Mianuję hm. Danutę Sikorę na funkcję zastępcy komendanta Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu w terminie 26.06-09.07.2017 r.

6.1.3. Mianuję hm. Jadwigę Gaweł na funkcję zastępcy komendanta Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu w terminie 11.07-24.07.2017 r.

6.1.4. Mianuję hm. Barbarę Sobczak na funkcję zastępcy komendanta Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu w terminie 26.07-08.08.2017 r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały phm. Markowi Jaroszowi, pwd. Grażynie Jarosz, druhnie Sylwii Hutman, druhowi Mariuszowi Hutmanowi oraz członkom 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki za organizację IV Rajdu Ekologicznego zorganizowanego w dniach 28-29.04.2017 r. w Zespole Szkół w Ostrowcu.

12.2. Udzielam pochwały 33. Pomorskiej Drużynie Starszoharcerskiej w Sławnie i 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Szare Szeregi” w Darłowie za udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

12.3. Udzielam pochwały druhnie Annie Batorskiej oraz członkom 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” w Smardzewie za organizację akcji promującej obchody jubileuszu 700-lecia Sławna w dniu 09.05.2017 r.

12.4. Udzielam pochwały druhnie Annie Batorskiej, phm. Markowi Jaroszowi oraz członkom 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” w Smardzewie i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu za zabezpieczanie organizacyjne XXI Biegu Święców w dniu 13.05.2017 r.

12.5. Udzielam pochwały hm. Jadwidze Gaweł, hm. Danucie Sikorze oraz członkom 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej w Sławnie za organizację miejskiej gry terenowej pn. „Przeprawa śladami Racibora” w dniu 20.05.2017 r.

12.6. Udzielam pochwały członkom niżej wymienionych jednostek za reprezentowanie Hufca ZHP Sławno w głównych obchodach jubileuszu 700-lecia Sławna w dniu 20.05.2017 r.:

- 1. Gromady Zuchowej „Świetliki” w Sławnie,

- 2. Kręgu Seniora „Wiarusy” w Sławnie,

- 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” w Smardzewie,

- 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie,

- 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie,

- 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu,

- 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” w Postominie,

- 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej w Sławnie,

- 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy.

12.7. Udzielam pochwały druhnie Annie Batorskiej oraz członkom 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” w Smardzewie i 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej w Sławnie za zabezpieczanie organizacyjne 49. Festiwalu Orkiestr Dętych w dniu 21.05.2017 r.

12.8. Udzielam pochwały i składam serdeczne podziękowanie druhnie Annie Batorskiej, hm. Jackowi Błaszczykowi oraz hm. Ryszardowi Sobczakowi za szczególne zaangażowanie w przygotowanie reprezentacji Hufca ZHP Sławno do udziału w obchodach jubileuszu 700-lecia Sławna.

CZUWAJ!

hm. Barbara Sobczak