Jubileusz Sławna – Sławno, maj 2017 r.

SONY DSCW maju mieliśmy przyjemność uczestniczenia w wielu ciekawych wydarzeniach związanych z jubileuszem siedemsetlecia nadania praw miejskich grodowi nad Wieprzą. 9 maja harcerze 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa prowadzili uliczną kampanię promującą obchody 700-lecia – rozdając mieszkańcom okolicznościowe ulotki z programem imprez oraz historią Sławna. 13 maja „Wilki Morskie” ze Smardzewa przy pomocy 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” zabezpieczali przebieg XXI Biegu Święców, którego współorganizatorem był Hufiec ZHP Sławno. Kulminacja obchodów jubileuszu nastąpiła 20 maja. W przygotowanym miasteczku namiotowym, usytuowanym przy Sławieńskim Domu Kultury, patrole z 1. Gromady Zuchowej „Świetliki” ze Sławna, 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina, 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” z Postomina oraz 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej ze Sławna rozegrały miejską grę terenową pn. „Przeprawa śladami Racibora”. Po wielu atrakcjach przygotowanych przez hm. Jadwigę Gaweł i hm. Danutę Sikorę, uczestnicy zabawy otrzymali stosowne certyfikaty „znawców” Sławna, odebrali upominki i skosztowali pysznej grochówki. Kolejnym etapem święta w tym dniu, był historyczny korowód. Reprezentację Hufca ZHP im. WOP poprowadzili hm. Ryszard Sobczak, hm. Jacek Błaszczyk i druhna Wiktoria Ogórek, członkini drużyny ze Smardzewa. Wystąpiły w nim jednostki z Ostrowca, Postomina, Sławna, Smardzewa, 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy, członkowie komendy oraz kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i „Wiarusy”. Dzień kolejny jubileuszu poświęcony był muzyce – to za sprawą 49. Festiwalu Orkiestr Dętych, na którym służbę porządkową pełnili ponownie harcerze 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” wspierani przez członków drużyny z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie. Nad sprawnym przebiegiem udziału środowiska harcerskiego w obchodach 700-lecia Sławna czuwali koordynatorzy (hm. Jacek Błaszczyk, hm. Jadwiga Gaweł, hm. Ryszard Sobczak), którzy już teraz zapraszają zuchów, harcerzy i instruktorów na czerwcowy X Zlot Hufca ZHP Sławno – zaprezentujemy na nim między innymi własnoręcznie wykonane makiety zabytków Sławna, a podczas XX Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama” wykonamy piosenki o Sławnie. Na tematycznym zlocie pn. „W grodzie nad Wieprzą” poznamy także tegorocznych laureatów turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.

hm. Jacek Błaszczyk

Ten wpis został opublikowany w Imprezy. Dodaj do zakładek Link.