Rozkaz L.3/2017 z dn. 25.04.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

Sławno, dn. 25.04.2017 r.

ROZKAZ L. 3/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zwołuję w terminie 16-18.06.2017 r. X Zlot Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwale nr 1/2017 Komendy Hufca ZHP Sławno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie ustanowienia składki zadaniowej na realizację X Zlotu Hufca ZHP Sławno w dniach 16-18.06.2017 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komendy kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 25.04.2017 r. Sztab hufcowych koordynatorów obchodów jubileuszu 700-lecia Miasta Sławno:

- hm. Jacek Błaszczyk – koordynator XXI Biegu Święców,

- hm. Ryszard Sobczak – koordynator obchodów głównych jubileuszu,

- hm. Jadwiga Gaweł – koordynator miejskiej gry terenowej,

- phm. Marek Jarosz – koordynator 49. Festiwalu Orkiestr Dętych.

2.3.2. Powołuję z dniem 25.04.2017 r. Sztab X Zlotu Hufca ZHP Sławno organizowanego w dniach 16-18.06.2017 r. w następującym składzie:

- hm. Anna Cichawa – szef Sztabu,

- hm. Jacek Błaszczyk,

- phm. Marek Jarosz,

- hm. Ryszard Sobczak,

- hm. Helena Zawada.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Promyki” działającą w Zespole Szkół w Pieszczu i nadaję jej numer 3.

3.2.2. Rozwiązuję z dniem 25.04.2017 r. 2. Gromadę Zuchową „Leśne Skrzaty” działającą w Zespole Szkół w Starym Jarosławiu.

3.2.3. Rozwiązuję z dniem 25.04.2017 r. 18. Drużynę Harcerską im. Ratowników Morskich działającą w Zespole Szkół w Dąbkach.

3.2.4. Rozwiązuję z dniem 25.04.2017 r. 34. Gromadę Zuchową „Piraci” działającą w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z dniem 25.04.2017 r. druhnę Izabelę Natkańską z funkcji drużynowej 2. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” działającej w Zespole Szkół w Starym Jarosławiu.

13.Inne

13.1. Zatwierdzam regulamin XX Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama” organizowanego podczas X Zlotu Hufca ZHP Sławno.

CZUWAJ!

hm. Barbara Sobczak