Jubileusz 7. KI „Sami Swoi” – Sławno, 10.01.2020 r.

10. stycznia 2020 r. odbyła się uroczysta zbiórka 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, który tego dnia obchodził swój jubileusz 18-lecia powołania. Krąg działa w strukturze Hufca ZHP Sławno i w szeregach skupia instruktorów pełniących funkcje statutowe ZHP. Do jego głównych zadań należy przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz integracji kadry instruktorskiej hufca oraz promowanie dokonań zespołów harcerskich, współorganizacja przedsięwzięć programowych i kształceniowych komendy hufca, a także wzajemna pomoc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych. Czytaj dalej: Jubileusz 7. KI „Sami Swoi” – Sławno, 10.01.2020 r.

„Cuda, cuda ogłaszają” – Sławno, 06.01.2020 r.

6. stycznia 2020 r. ulicami Sławna przeszedł po raz drugi w najnowszej historii miasta Orszak Trzech Króli. Podobnie jak w niemal dziewięciuset miejscowościach w Polsce i na świecie, w barwnym korowodzie – Trzem Królom towarzyszyło wielu mieszkańców, by wspólnie świętować dzień Objawienia Pańskiego. Marsz i uliczne kolędowanie rozpoczęto po mszy świętej celebrowanej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończono przy kościele pw. świętego Antoniego. Czytaj dalej: „Cuda, cuda ogłaszają” – Sławno, 06.01.2020 r.

Świąteczny konkurs plastyczny – Sławno, 03.01.2020 r.

3. stycznia br. nastąpiło podsumowanie konkursu świątecznego, którego głównym założeniem było wspieranie działań i możliwości twórczych zuchów i harcerzy oraz propagowanie i pielęgnowanie w środowisku tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem najmłodszych członków naszego Hufca było wykonanie ozdoby choinkowej, natomiast harcerzy i harcerzy starszych – przygotowanie kartki świątecznej z autorskimi życzeniami. Do konkursu zgłoszono łącznie dwadzieścia cztery prace. Czytaj dalej: Świąteczny konkurs plastyczny – Sławno, 03.01.2020 r.

ROHiS – podsumowanie 2019 r.

Rok 2019 dobiegł szczęśliwie końca. Był on niezwykle bogaty w różnorodne przedsięwzięcia programowe i kształceniowe zrealizowane głównie w oparciu o dwa programy: chorągwiany projekt „Zachodniopomorskie Podwórka” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (hufcowy koordynator – pwd. Dorota Jeż) oraz Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. ROHiS jest formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowania młodych ludzi. Czytaj dalej: ROHiS – podsumowanie 2019 r.

„1% OPP – Sami Swoi”

Z dniem 1. stycznia 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” rozpoczyna realizację programu grantowego na dofinansowanie działań statutowych podstawowych jednostek Hufca ZHP Sławno organizowanych w roku 2020. Do konkursu mogą przystąpić gromady oraz drużyny, których projekty zostaną wykonane zgodnie z Harcerską Metodą Wychowawczą, i które zostały właściwie zaplanowane, przeprowadzone oraz właściwie rozliczone. Termin składania wniosków upływa 10. lutego (pierwsza edycja programu) i 10. października (druga edycja programu), natomiast realizacja zadań musi nastąpić odpowiednio do czerwca i do grudnia. Łączna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 900 zł. Oceny wniosków dokona zespół w składzie: Komendant 7. KI „Sami Swoi”, Skarbnik Hufca oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Sławno. Regulamin programu i wzór wniosku dostępne są w aplikacji Office365 oraz na stronie Hufca w zakładce „Do pobrania”.

Betlejemski Ogień – Sławno, grudzień 2019

Tegoroczna sztafeta Ognia z Betlejem dobiegła końca. Z jego przesłaniem zuchy i harcerze oraz instruktorzy naszego Hufca starali się dotrzeć do wielu miejsc naszego powiatu, by oprócz skautowego symbolu pokoju, przekazać również harcerskie życzenia. Niosąc „Światło, które daje moc”, członkowie gromad i drużyn ze związków drużyn miast i gmin Sławna, Darłowa, Postomina oraz Malechowa przez kilka przedświątecznych dni odwiedzali urzędy samorządowe, szkoły i placówki oświatowe, stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy, firmy oraz kościoły. Czytaj dalej: Betlejemski Ogień – Sławno, grudzień 2019