Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP

ZjazdZgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Termin: 11.05.2018 r., godz. 15.30. Miejsce: Dom Harcerza w Sławnie. Listę uczestników zjazdu posiadających czynne prawo wyborcze stanowi rozkaz L. 3/2018 z dnia 11.04.2018 r.

hm. Barbara Sobczak

„Witamy wiosnę” – marzec 2018 r.

GłówneWiosna! Od stuleci witanie tej najpiękniejszej pory roku stanowi istotny element polskiej kultury. Jednym z najważniejszych zwyczajów, pielęgnowanych po dziś dzień, jest palenie Marzanny – kukły, która symbolizuje słowiańską boginię zimy, władczynię życia i śmierci, patronkę urodzaju. Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Leśni Wojownicy“ z Korlina postanowiła zorganizować uroczystość z okazji przywitania wiosny. W tym celu zaprosiliśmy uczniów Zespołu Szkół Społecznych na spotkanie z muzyką i zabawą. Czytaj dalej…

Easter eggsDruhny i Druhowie, drodzy Przyjaciele,

z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Wam w imieniu własnym oraz członków Komendy Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech te Święta staną się źródłem głębokich przeżyć, przyniosą radość i życzliwość, a towarzyszące im tradycje umocnią więzi rodzinne. Wesołego Alleluja!

hm. Barbara Sobczak

Powiatowy turniej sportowy – Sławno, 02.03.2018 r.

Główne2 marca 2018 r. w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie zorganizowano kolejną edycję Powiatowego turnieju sportowego Hufca ZHP im. WOP. Tak jak w poprzednich latach, celem imprezy było przede wszystkim rozwijanie zręczności ruchowej zuchów oraz harcerzy, propagowanie gier i zabaw sprawnościowych jako formy do wykorzystania na zbiórkach gromad i drużyn, a także integracja jednostek organizacyjnych hufca z poszczególnych Związków Drużyn ZHP. W turnieju, którego otwarcia dokonała hm. Barbara Sobczak – komendant Hufca ZHP Sławno, udział wzięło siedemnaście zespołów reprezentujących pion zuchowy, harcerski i straszoharcerski z Kopnicy, Lejkowa, Malechowa, Niemicy, Ostrowca, Pieszcza, Postomina, Sławna, Smardzewa i Staniewic. Czytaj dalej…