„W Tobie jest światło”

W Tobie jest światłoJuż po raz 27. zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”. Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Wskazuje na  dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa, który „mrok rozjaśnia” i jest naszym Zbawicielem. Każdy zuch, harcerz, instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło, czyli niosącym Jezusa w świat. Zapalił je dwunastoletni Tobias Flachner w grocie narodzin Jezusa Chrystusa. W najbliższych dniach Betlejemskie Światło Pokoju zostanie rozesłane z Austrii do licznych krajów Europy, a także na kontynent amerykański. Czytaj dalej…

Sesja Rady Miasta – Sławno, dn. 08.12.2017 r.

Główne8 grudnia br. instruktorzy Hufca ZHP Sławno wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sławno, na której podsumowano obchody jubileuszu 700-lecia grodu nad Wieprzą. Z tej okazji Pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna wyróżnił okolicznościowym Medalami 700-lecia i pamiątkowymi rytografami: hm. Pawła Bluma – byłego komendanta Hufca ZHP Sławno i komendanta stanicy harcerskiej w Jarosławcu, hm. Jacka Błaszczyka – szefa Biura Komendy Hufca ZHP Sławno i komendanta 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, hm. Annę Cichawę – zastępcę Komendanta Hufca ZHP Sławno ds. Programu, hm. Albinę Dykas – komendanta 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, hm. Jadwigę Gaweł – byłą komendant Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno, Czytaj dalej…

XXIX Zjazd Sprawozdawczy – Sławno, dn. 24.11.2017 r.

SONY DSC24 listopada 2017 r. w Domu Harcerza obradował XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno, który miał na celu podsumowanie działalności hufca i jego władz od ostatniego zjazdu zwykłego, czyli od listopada 2015 r. Obrady rozpoczęła hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, która powitała uczestników zbiórki, po czym dokonano wyboru protokolantów, przewodniczącego Zjazdu oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Czytaj dalej…

XV Rajd Niepodległości – Ostrowiec, 17-18.11.2017 r.

GłówneW dniach 17-18.11.2017 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się XV Rajd Niepodległości Hufca ZHP im. WOP w Sławnie. W apelu inauguracyjnym tego wydarzenia udział wzięło ponad 140 zuchów, harcerzy i instruktorów. Komendant rajdu phm. Marek Jarosz przywitał zaproszonych gości w osobach: komendanta Hufca ZHP w Sławnie hm. Barbarę Sobczak, dyrektor ZS im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu panią Barbarę Chylewską, przedstawiciela Urzędu Gminy pana Tadeusza Chylewskiego, funkcjonariusza Straży Granicznej z Darłowa st. chor. sztabowego Sylwię Biłyk, członków Komendy Hufca ZHP oraz kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i „Wiarusy”, członków Stowarzyszenia „Ostrowianie” i Klubu Seniora z Ostrowca, rodziców, przyjaciół harcerstwa, zuchów, harcerzy i drużynowych. Czytaj dalej…