„Wstańcie, chodźmy!” – 13.10.2019 r.

Tegorocznemu Dniu Papieskiemu towarzyszyło hasło „Wstańcie, chodźmy!”, będące tytułem książki napisanej przez Jana Pawła II w 2002 r., w której ówcześnie podejmował rozważania nad swoim powołaniem i odwoływał się do miejsc i osób związanych z posługą biskupią. W ten sposób Ojciec Święty chciał zachęcić wszystkich do tego, aby obudzeni i zmobilizowani weszli w nowe, trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Namawiał do mobilizowania się oraz działania na rzecz siebie i innych. W tym wyjątkowym, wielowymiarowym wydarzeniu, jakim jest rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nie zabrakło również zuchów, harcerzy i instruktorów hufca. Czytaj dalej: „Wstańcie, chodźmy!” – 13.10.2019 r.

„Święto Pieczonego Ziemniaka” – Postomino, 10.10.2019 r.

10. października 2019 r. 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie zorganizowała zbiórka pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń i plan pracy drużyny, przyciągnęła zarówno uczniów Szkoły Podstawowej w Postominie, jak i ich rodziców, nauczycieli oraz innych gości. Sympatyczna atmosfera oraz liczne atrakcje sprzyjały integracji i dobrej zabawie młodych mieszkańców gminy. Czytaj dalej: „Święto Pieczonego Ziemniaka” – Postomino, 10.10.2019 r.

„Wyślij kartkę do Powstańca” – Kopnica, 07.10.2019 r.

50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy kolejny raz włączyła się do ogólnopolskiego projektu „BohaterOn – wyślij kartkę do Powstańca”. Podczas dwóch październikowych zbiórek zuchy i harcerze dowiedzieli się najważniejszych informacji o Powstaniu Warszawskim i udziale w nim harcerzy. Dzięki temu mogli poznać historię tamtych lat, zapoznać się z biogramami wybranych uczestników walk i samodzielnie przygotować kartki z życzeniami dla Powstańców. Czytaj dalej: „Wyślij kartkę do Powstańca” – Kopnica, 07.10.2019 r.

„Wystartowaliśmy!” – Sławno, 27.09.2019 r.

27. września 2019 r. – w 80. rocznicę rozpoczęcia przez Związek Harcerstwa Polskiego działalności konspiracyjnej pod kryptonimem „Szare Szeregi” – reprezentacje jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno wzięły udział w zbiórce inaugurującej nowy rok harcerski. Podczas uroczystego apelu, poprowadzonego przez phm. Marka Jarosza – zastępcę Komendanta Hufca, odczytano rozkaz specjalny, w którym odniesiono się do podstawowej misji ZHP, czyli upowszechniania i umacniania w społeczeństwie wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, tolerancji i przyjaźni. Czytaj dalej: „Wystartowaliśmy!” – Sławno, 27.09.2019 r.