DMB - stronaZ okazji Dnia Myśli Braterskiej życzę wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom, instruktorom oraz Przyjaciołom Harcerstwa takiego braterstwa, na co dzień, które głęboko zakorzenione w sercu daje niezwykłe owoce. Przede wszystkim pokoju na zewnątrz i wewnątrz, radości z życia, gorliwości, wyrozumiałości, cierpliwości i umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby bliźniego. Niech braterskie gesty będą codzienne, a nie tylko okazyjne.

Z każdego harcerskiego spotkania, z zasłuchania się w tradycyjne pieśni, z zadumania przy ognisku bierzemy moc i siłę na ciągłe odnawianie wartości harcerskich. Ogniska, piosenki, spotkania, trwanie w harcerskiej służbie, wartościach i poczuciu wspólnoty – to nie tylko źródło naszych sił, ale metoda na harcerskie braterstwo w codzienności naszego życia w Rodzinie Harcerskiej. Niech nasza codzienność wypływa z zapatrzenia się w Krzyż Harcerki, który nam tak wiele mówi i realizowania tego, do czego nas zachęca – do Czuwania.

hm. Barbara Sobczak

Konkursy zimowe – Sławno, 08.02.2017 r.

G│ˇwneZima w moich oczach” i „Uroki zimowy” to dwie styczniowe propozycje skierowane do zuchów, harcerzy i harcerzy starszych biorących udział w turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”. Tematem przewodnim zadania plastycznego była zima z punktu widzenia zucha – tu prace miały przedstawić obecną porę roku z uwzględnieniem jej charakterystycznych elementów dostrzeganych przez dziecko w otaczającym go świecie przyrody. W realizacji zadania wzięli członkowie: Czytaj dalej…

„Leć kolędo, leć…” – Sławno, 20.01.2017 r.

G│ˇwneWspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskiej tradycji. W ich wielowiekowej spuściźnie przetrwało wiele naszych wartości i uczuć – tych religijnych, narodowych czy artystycznych. Śpiewane przez Polaków w różnych dziejowych chwilach, kojarzyły się z ciepłem domu rodzinnego, pokrzepiały i przynosiły nadzieję. Nawet tym, którzy śpiewania na ogół unikają, trudno oprzeć się urokowi tych melodii. Do tych wyjątkowych właśnie chwil 20 stycznia powrócili uczestnicy zbiórki zorganizowanej przez 2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” ze Sławna, przygotowując „Wieczór kolęd i pastorałek”. Czytaj dalej…